Yoshinogari Historical Park (Kanzaki City Kanzaki Town - Yoshinogari Town)
/ SAGA Pref Film Commission